NS-EN 13187:1998

NOK 635,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Bygningers termiske egenskaper - Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer - Infrarød metode (ISO 6781:1983 modifisert)
Engelsk tittel: Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method (ISO 6781:1983 modified)
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (1998-12-09)
Erstatter: NS-INSTA 110 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 24
Pris:

NOK 635,00 (eks. mva)
NOK 793,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden fastlegger en kvalitativ metode for å lokalisere termiske uregelmessigheter i bygningens klimaskjerm ved termografering. Metoden brukes først og fremst for å lokalisere store variasjoner i de termiske egenskapene, inkludert lufttetthet, til komponentene som utgjør bygningens klimaskjerm. Denne standarden angir to metoder for termografering: Prøving med varmekamera er først og fremst beregnet på kontroll av den totale funksjonen av nye bygninger eller av resultatet etter en ombygging. Forenklet prøving med varmekamera er egnet til bruk ved egenkontroll, for eksempel på stedet for et ombyggingsprosjekt, eller ved produksjonskontroll eller andre rutinekontroller. Det er hovedsakelig rapportering og presentasjon av resultatene som skiller disse to metodene fra hverandre. Resultatene som oppnås med denne metoden, må tolkes og bedømmes av personer som har nødvendig kompetanse. Denne standarden gjelder for lokalisering av termiske uregelmessigheter og for lokalisering av luftlekkasjeveier gjennom klimaskjermen. Standarden gjelder ikke for bestemmelse av en konstruksjons grad av varmeisolering og tetthet. Slik bestemmelse krever termografering med andre metoder.
Komité: SN/K 034
Fastsatt: 1998-12-09
ICS: 91.120.10 - Varmeisolering