Byggblankett 3429 A:2011

eBlankett
NOK 300,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Bustadoppføringslova – Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig
Engelsk tittel: Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig.
Varetype: eBlankett
Språk: Norsk
Utgave: (2011-07-01)
Erstattes av: Byggblankett 3429 A:2018 Alert Tilbaketrukket
Pris:

NOK 300,00 (eks. mva)
NOK 375,00 (ink. mva)

Produktinformasjon: Byggblankett 3429 A skal brukes når en forbruker erverver rett til en tomt, ved kjøp eller tomtefeste, med klausul at selger eller bortfester av tomten senere skal oppføre en bolig eller fritidsbolig på tomten. Denne kontrakten skal også brukes selv om overføringen av retten til tomten blir overført fra tredjemann, under forutsetning av at den entreprenøren som senere skal utføre byggearbeidene på tomten hadde rett til å disponere over tomten ved kontraktsinngåelsen. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Fastsatt: 2011-07-01
Tilbaketrukket: 2018-04-17