NS 8417:2011

NOK 898,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
Engelsk tittel: General conditions of contract for design and build sub-contracts
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-07-01)
Erstatter: NS 3406:1997 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 48
Pris:

NOK 898,00 (eks. mva)
NOK 1 122,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: NS 8417 inneholder kontraktsbestemmelser som skal brukes i kontrakter der totalunderentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid som totalentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.
Omfang: I denne protokollen angis virkeområdet for NS 8417 og viktige forutsetninger for bruken av standarden. Protokollen gjelder derfor forhold som i tid ligger forut for inngåelsen av den individuelle kontrakt basert på NS 8417. Den individuelle kontrakten vil ikke bli ugyldig i tilfelle partene avviker fra de rammer for bruken som fremgår i det følgende. Det understrekes imidlertid at slike avvik vil kunne være illojale i forhold til de forutsetninger standarden bygger på og som ligger til grunn for balanseringen av de løsninger den angir. Innledende om standarden Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der èn part (totalunderentreprenøren (TUE)) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) som den annen part (totalentreprenøren) har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør. Standarden gir uttrykk for hva komiteens medlemmer er blitt enige om som alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser. Det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarden selv eller protokollen åpner for. Andre avvik kan kun gjøres dersom spesielle forhold ved det enkelte prosjekt, for eksempel gjennomføringsmodell, tilsier det. Det er noen forhold ved totalunderentrepriser som ikke kan være gjenstand for kontraktsregulering. Dette er forhold som gjelder hvordan partene bør opptre før kontraktsinngåelsen (tilbuds-/konkurransefasen), og som det derfor gis veiledning om i denne protokollen.
Komité: SN/K 233
Fastsatt: 2011-07-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 8402:2010

NS 8407:2011

NS 8353:2008