Byggesaksblanketter

eBlankettsamling
NOK 1 550,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle Byggesaksblanketter
Engelsk tittel: The collection contains all standards within ICS 923: BE blanketter
Varetype: eBlankettsamling
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-07-01)
Pris:

NOK 1 550,00 (eks. mva)
NOK 1 937,50 (ink. mva)

Ordinær pris: NOK 3 354,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 4 192,50 (ink. mva)

Produktinformasjon: Abonner på standardsamling for BE blanketter. Tjenesten "abonnement på web" sikrer at du alltid har oppdaterte versjoner av standardene du trenger. En abonnementsavtale går over 3 år, og prisen er meget fordelaktig. Nye revisjoner av standardene legges automatisk inn i løsningen uten ekstra kostnad. Ta kontakt med en av våre selgere på e-post: salg@standard.no, eller telefon 67 83 87 00 for å få et tilbud.
Fastsatt: 2011-07-01

 

Innhold av samlingen (26)

NOK 142,00 (eks. mva)

Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Boligspesifikasjon i matrikkel

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Boligspesifikasjon i Matrikkelen - fortsettelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Opphør av ansvarsrett før ansvarsområdet er ferdigstilt

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Egenerklæring for selvbygger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Referanseprosjekter - oppdatert

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Opplysninger om tiltakets ytre rammer

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Plan for uavhengig kontroll

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Nabovarsel, Gjenpart nabovarsel og kvittering. (5154, 5155 og 5156)

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Søknad om midlertidig brukstillatelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Søknad om ferdigattest

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Melding om endring av ansvarsrett

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Gjennomføringsplan

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Erklæring om ansvarsrett

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Søknad om tillatelse til tiltak

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Søknad om igangsettingstillatelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Kontrollerklæring med sluttrapport

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter

NOK 142,00 (eks. mva)

Samsvarserklæring

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-01-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Vis abonnementsmuligheter
  1 - 26