NS-INSTA 800:2010

NOK 1 040,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
Engelsk tittel: Cleaning quality - Measuring system for assessment and rating of cleaning quality
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-04-01)
Erstatter: NS-INSTA 800:2006 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-INSTA 800-1:2018 Check Gyldig
Antall sider: 72
Pris:

NOK 1 040,00 (eks. mva)
NOK 1 300,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.10
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 1
Referansestandarder TEK - Del 3
Referansestandarder TEK - Del 1/Kap 4
Referansestandarder TEK - Del 3/Kap 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden beskriver et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Den er basert på de generelle prinsippene angitt i NS-EN 13549:2001. Standarden beskriver to hovedprinsipp: visuell kontroll, se punkt 4, og kontroll med måleinstrumenter (instrumentelle målemetoder), se tillegg D. For et bestemt rengjøringsarbeid kan det være aktuelt å benytte det ene eller andre prinsippet eller en kombinasjon av disse. De instrumentelle målemetodene kan være et supplement for spesielle typer lokaler innenfor for eksempel elektronikk-, legemiddel- og næringsmiddelindustrien, lokaler der det finnes laboratorier osv. der kunden stiller særlige kvalitetskrav, eller der det er lovkrav som skal overholdes. Innemiljøet påvirkes særlig av støv. For å oppnå et akseptabelt innemiljø kan det være nødvendig å stille spesielle krav med hensyn til støv. Dette kan gjøres ved bruk av støvmålinger. Kunden kan definere støvmålinger som beskrevet i tillegg D.1, alene eller som et supplement til den visuelle kontrollen. Kunden skal angi når målingen skal utføres, og hvilket støvnivå som aksepteres i henhold til tabell D.1. Systemet kan brukes på ulike måter: – for kontroll av oppnådd rengjøringskvalitet; – for bedømmelse av smussnivået og/eller støvfallsraten; – som resultatkrav i forbindelse med utførelse av, bestilling av, tilbud om og/eller anbudsinnbydelse for renholdstjenester, se NS-INSTA 810 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester; – for å bedømme hvilken renholdsaktivitet som er nødvendig for å oppnå et gitt kvalitetsnivå; – for å konstatere oppnådd kvalitetsnivå i forhold til renholdsaktiviteten. Denne standarden beskriver utelukkende hvordan systemet kan brukes for å fastsette ønsket kvalitet, og for kontroll av den oppnådde rengjøringskvaliteten. Standarden kan brukes i alle typer bygninger og lokaler, for eksempel alle typer lokaler i kontorbygninger, sykehus, skoler, barnehager, kjøpesentre, butikker, produksjonslokaler, fartøy, busser, tog, fly, hoteller og serveringssteder – uavhengig av hvilken rengjøringsmetode, rengjøringsfrekvens eller hvilket system som brukes. Standarden beskriver det resultatet som skal oppnås umiddelbart etter utført rengjøring.
Komité: SN/K 054
Fastsatt: 2011-04-01
Tilbaketrukket: 2018-05-01
ICS: 03.080.10 - Industritjenester
900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse