NS 11005:2011

NOK 1 158,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger
Engelsk tittel: Universal design of developed outdoor areas - Requirements and recommendations
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-12-01)
Antall sider: 76
Pris:

NOK 1 158,00 (eks. mva)
NOK 1 447,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 11.180
NS ICS 65
NS ICS 11
NS ICS 11.180.99
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.40
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden angir krav til universell utforming av opparbeidete uteområder, for
derigjennom å bidra til at alle mennesker kan ha tilgang til området med muligheter for
utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, deltakelse og sosialt samvær.
Standarden omfatter opparbeidete uteområder i tilknytning til bebyggelse og anlegg,
grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg.
Standarden omfatter krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. For å
oppnå universell utforming er det nødvendig at sammenhengen mellom de ulike
tiltakene vektlegges og ses i en helhet.
Det stilles krav om at universell utforming vektlegges i hele tiltakets livsløp både i
planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, produkter og utførelse, men
standarden omfatter ikke krav til skjøtsel, drift og vedlikehold.
Standarden inneholder også anbefalinger som bidrar til økt tilgjengelighet der universell
utforming ikke kan oppnås.

Komité: SN/K 289
Fastsatt: 2011-12-01
ICS: 11.180.99 - Andre standarder relatert til hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede
65.020.40 - Landskapsarkitektur og skogbruk

Relaterte produkter:

NS 11005.E:2011

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 3454:2013/AC:2013

NS 3925:2013

NS 8353:2008