NS-EN 1443:2003

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Skorsteiner - Generelle krav
Engelsk tittel: Chimneys - General requirements
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2003-05-09)
Erstatter: NS 3918:1990 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 1443:1999 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN 1443:2019 Check Gyldig
Antall sider: 24
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.40
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne europeiske standarden angir generelle krav, grunnleggende ytelseskriterier og grenseverdier, der det er aktuelt, for skorsteiner (herunder tilknytningskanaler og -deler) som brukes til å lede forbrenningsprodukter fra ildsteder til uteluft. Den er ment brukt som en referanse for produktstandarder for skorsteiner, røykkanaler og bestemte produkter (element, sett og skorsteinstopper) som brukes ved konstruksjon av skorsteiner. Den angir også minstekrav for merking og samsvarsvurdering. Standarden gjelder ikke for frittstående skorsteiner.
Fastsatt: 2003-05-09
Tilbaketrukket: 2019-07-01
ICS: 91.060.40 - Skorsteiner, sjakter, kanaler