NS-EN 1154:1996+A1:2002

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Bygningsbeslag - Dørlukkeinnretninger med kontrollert lukking - Krav og prøvingsmetoder
Engelsk tittel: Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and test methods
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2012-02-01)
Erstatter: NS-EN 1154:1996 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 32
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.190
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden fastsetter krav til dørlukkeinnretninger med kontrollert lukking for pendeldører, der slike innretninger monteres på eller i karmen, på eller i døren eller i gulvet. Omfanget er begrenset til manuelt betjente dørlukkeinnretninger der lukkekraften påføres av brukeren når vedkommende åpner døren, slik at den går tilbake til lukket stilling på en kontrollert måte når den slippes. Innretninger som fjærhengsler, som ikke lukker døren på en kontrollert måte, omfattes ikke av omfanget av denne standarden. Dørlukkeinnretninger (dørlukkere) som er framstilt etter denne standarden, anbefales brukt der det kreves at døren skal lukke pålitelig og kontrollert. Dørlukkere brukt på brann-/røykdører trenger ytterligere egenskaper for å kunne bidra aktivt til å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i tilfelle brann, enten uavhengig eller som del av en hel dør. De ekstra kravene for dørlukkere brukt på brann-/røykdører er angitt i normativt tillegg A. Dørlukkere med elektrisk drevne dørholdere for bruk på brann-/røykdører dekkes av NS-EN 1155. Dørlukkere med innebygde dørkoordinatorer (med eller uten elektrisk drevet dørholder) omfattes av NS-EN 1158.
Fastsatt: 2012-02-01
ICS: 91.190 - Bygningstilbehør