NS-EN ISO 7887:2011

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Vannundersøkelse - Bestemmelse av farge (ISO 7887:2011)
Engelsk tittel: Water quality - Examination and determination of colour (ISO 7887:2011)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2012-03-01)
Erstatter: NS 4787:2002 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 7887:1994 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 20
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060-40
NS ICS 13.060-40.4
NS ICS 13.060.60
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne internasjonale standarden beskriver fire forskjellige metoder, metode A til D, for undersøkelse av farge. Den tidligere mest brukte metoden for vurdering av fargen til vann fra vannbehandlingsanlegg, limnologisk overvåking osv. var basert på heksakloroplatinat-skalaen (referanse [1]). Metode C og D er harmonisert med denne tradisjonelle prosedyren (referanse [2][3]). Metode A omfatter en metode for undersøkelse av tilsynelatende farge ved visuell observasjon av en vannprøve i en flaske. Dette gir bare midlertidig informasjon, for eksempel til bruk under feltarbeid. Det er bare den tilsynelatende fargen som kan angis. Metode B omfatter en metode for bestemmelse av en vannprøves sanne farge ved hjelp av optisk utstyr og er anvendelig for råvann og drikkevann og for industriavløpsvann med lite farge. Et underpunkt om forstyrrelser er inkludert. Metode C omfatter en metode for bestemmelse av en prøves sanne farge ved hjelp av et optisk instrument for sammenlikning med absorbans av heksakloroplatinat ved bølgelengde  = 410 nm. Et underpunkt om forstyrrelser er inkludert. Metode D omfatter en metode for bestemmelse av farge ved visuell sammenlikning med en standardløsning heksakloroplatinat, og den kan brukes for råvann og drikkevann. Et underpunkt om forstyrrelser er inkludert. Metode A og B kan brukes hvis prøvens fargenyanse avviker fra sammenlikningsløsningene. MERKNAD 1 Under visse forhold kreves det at sterkt fargede vannprøver fortynnes før fargen undersøkes eller bestemmes. Dette kan imidlertid forandre de fysisk-kjemiske forholdene og føre til en forandring av farge. En intern kvalitetskontrollprosedyre for alle metodene som er spesifisert i denne internasjonale standarden, er gitt i tillegg A. Presisjonsdata er gitt i tillegg B. Når resultatet oppgis, blir også den brukte prosedyren (metode A til D) registrert.
Komité: SN/K 153
Fastsatt: 2012-03-01
ICS: 13.060.60 - Undersøkelse av vannets fysiske egenskaper