NS 9417:2012

NOK 635,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon
Engelsk tittel: Salmon and rainbow trout - Unambiguous terminology and methods for documentation of production
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2012-08-01)
Antall sider: 36
Pris:

NOK 635,00 (eks. mva)
NOK 793,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 01.040.67
NS ICS 67
NS ICS 67.120
NS ICS 67.120.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: NS 9417 gir enhetlig terminologi og metoder i verdikjeden for laks og regnbueørret. Standarden går ikke spesifikt inn på terminologi og metoder innenfor fagfeltene fiskehelse og miljø. Standarden omfatter åpne merdanlegg i sjø og i liten grad landbaserte akvakulturanlegg for matfisk. For lukkede anlegg i sjø og for landbaserte anlegg er definisjoner for settefiskfasen under punkt 5 og definisjoner for matfiskfasen under punkt 6 relevant. Definisjoner av teknisk karakter for flytende akvakulturanlegg er gitt i NS 9415 [1] og for landbaserte akvakulturanlegg for fisk i NS 9416 [2]. Definisjoner for miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg er gitt i NS 9410 [3]. Standarden dekker verdikjeden for laks (Salmo salar) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Deler av standarden kan også være relevant for andre arter i akvakultur.
Komité: SN/K 504
Fastsatt: 2012-08-01
ICS: 01.040.67 - Næringsmiddelteknologi (Ordlister)
67.120.30 - Fisk og fiskeprodukter

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 9416:2013

NS 9410:2016

NS 9418:2013