NS-EN 16114:2011

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning
Engelsk tittel: Management consultancy services
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-12-01)
Antall sider: 28
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne europeiske standarden gir retningslinjer for effektiv levering av tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning. Denne europeiske standarden gjelder alle ledelsesrådgivere: offentlige og private selskaper, myndighetsorganer, ideelle organisasjoner og interne rådgivningstjenester, uansett eierskap, struktur, størrelse eller spesialisering. Denne europeiske standarden gjelder alle typer oppdrag for alle typer klienter. Den pålegger ikke klienten noen forpliktelser. Denne europeiske standarden gir anbefalinger for å utføre tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning, inkludert:  juridiske og etiske spørsmål (se punkt 4);  ledelse, kommunikasjon og evaluering (se punkt 4);  klientrelasjoner (se punkt 4);  forslag og avtale (se punkt 5);  planlegging og utførelse (se punkt 6);  avslutning av oppdraget (se punkt 7). Denne europeiske standarden er uavhengig av andre normative og forskriftsmessige dokumenter, for eksempel:  formidling av støtte til små bedrifter (se CEN/TS 99001);  systemer for kvalitetsstyring (se NS-EN ISO 9001:2008);  offentlig anskaffelse (se direktivet for offentlig anskaffelse, 2004/18/EF). Denne europeiske standarden innfører ingen kontraktsforpliktelser eller immaterialrettigheter og griper heller ikke inn i slike forpliktelser eller rettigheter. Den krever eller innebærer heller ikke et behov for sertifisering fra tredjepart. Den er ikke beregnet på sertifisering eller på å brukes i forskrifter eller kontrakter, og den er ikke beregnet på eller utformet for å tjene som grunnlag for noen form for kvalifisering av enkeltperson eller organisasjon. Ethvert tilbud om å sertifisere eller påstand om å være sertifisert etter denne europeiske standarden vil være en feiltolkning av hensikten og formålet med denne europeiske standarden og vil være et misbruk av den. Ettersom standarden ikke inneholder noen krav, vil en slik sertifisering ikke kunne vise samsvar med denne europeiske standarden. Den er ikke beregnet på å danne grunnlaget for rettslige skritt, klager, forsvar eller andre krav i noen internasjonale, nasjonale eller andre typer rettssaker. Den er heller ikke beregnet på å siteres som bevis på utviklingen innen alminnelig internasjonal lov.
Fastsatt: 2011-12-01
Tilbaketrukket: 2018-12-01
ICS: 03.080.20 - Bedriftstjenester