NS-EN ISO 12100:2010

NOK 1 321,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon (ISO 12100:2010)
Engelsk tittel: Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-01-01)
Erstatter: NS-EN ISO 12100-1:2003 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 12100-2:2003 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 14121-1:2007 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 12100-1:2003/A1:2009 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 12100-2:2003/A1:2009 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 80
Pris:

NOK 1 321,00 (eks. mva)
NOK 1 651,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01.040.13
NS ICS 13.110
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 13
Omfang: Denne internasjonale standarden angir grunnleggende terminologi, prinsipper og en metode for å oppnå sikkerhet ved konstruksjon av maskiner. Den angir prinsipper for risikovurdering og risikoreduksjon. Disse prinsippene er basert på kunnskap om og erfaring med konstruksjon, bruk, hendelser, ulykker og risiko knyttet til maskiner. Det er beskrevet prosedyrer for å identifisere farer og beregne og evaluere risiko under relevante faser i maskinenes livssyklus, og for å eliminere farer eller for å sørge for tilstrekkelig risikoreduksjon. Det gis veiledning om dokumentasjonen og verifikasjonen av risikovurderings- og risikoreduksjonsprosessen. Denne internasjonale standarden er også ment å skulle brukes som et grunnlag for utarbeidelse av Beller C-standarder for sikkerhet. Den omhandler ikke risiko og/eller skade på husdyr, eiendommer eller miljø.
Komité: SN/K 107
Fastsatt: 2011-01-01
ICS: 01.040.13 - Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet (Ordlister)
13.110 - Maskinsikkerhet
931.01.01 -