NS-EN 450-1:2012

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Flygeaske for betong - Del 1: Definisjon, spesifikasjoner og samsvarskriterier
Engelsk tittel: Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2012-11-01)
Erstatter: NS-EN 450-1:2005+A1:2007 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 36
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 007
Fastsatt: 2012-11-01
ICS: 91.100.30 - Betong og betongprodukter