NS-EN 15978:2011

NOK 1 091,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode
Engelsk tittel: Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2012-02-01)
Antall sider: 56
Pris:

NOK 1 091,00 (eks. mva)
NOK 1 363,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.99
Omfang: Denne europeiske standarden angir en beregningsmetode basert på livsløpsvurdering (LCA) og andre kvantifiserte miljødata for å vurdere bygningers miljøprestasjon. Videre angir den verktøy for å rapportere og kommunisere resultatene fra vurderingen. Standarden får anvendelse på nye og eksisterende bygninger og renoveringsprosjekter. Standarden: – beskriver objektet for vurderingen; – angir systemgrensene som gjelder på bygningsnivå; – angir prosedyrene som skal brukes i livsløpsregnskapet; – lister opp indikatorer og prosedyrer for å beregne disse indikatorene; – stiller krav til framstilling av resultatene ved rapportering og kommunikasjon og; – stiller krav til dataene som er nødvendig for beregningen. Vurderingsmetoden dekker alle stadier av bygningens livsløp og er basert på data hentet fra miljødeklarasjoner (EPD), deres "informasjonsmoduler" (NS-EN 15804) og annen informasjon som er nødvendig og relevant for å gjennomføre vurderingen. Vurderingen omfatter alle byggevarer, prosesser og tjenester som har forbindelse med bygningen, og som er brukt i bygningens livsløp. Tolkning og vurdering av resultatene fra vurderingen er ikke en del av denne europeiske standardens omfang.
Komité: SN/K 223
Fastsatt: 2012-02-01
ICS: 91.040.99 - Andre bygninger

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 3454:2013/AC:2013

NS-EN 16096:2012

NS 3512:2014