NS-EN 1338:2003

NOK 1 321,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Belegningsstein av betong - Krav og prøvingsmetoder- (innbefattet rettelsesblad AC:2006)
Engelsk tittel: Concrete paving blocks - Requirements and test methods - (Corrigendum AC:2006 incorporated)
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2003-07-10)
Erstatter: NS 3128:1986 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 84
Pris:

NOK 1 321,00 (eks. mva)
NOK 1 651,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.20
Omfang: Denne standarden spesifiserer materialer, egenskaper, krav og prøvingsmetoder for uarmert belegningsstein av betong og tilpasningsdeler. Den gjelder for prefabrikkert belegningsstein av betong og tilpasningsdeler til bruk for områder for fotgjengere og kjøretøy samt som takbelegg, f.eks. fortau, offentlige plasser, sykkelveier, parkeringsplasser, gater, veier, industriarealer (inklusive kaier og havner) plasser for fly, bussholdeplasser og bensinstasjoner. Dersom piggdekk benyttes regelmessig, kan det være nødvendig med tilleggskrav. 1 Denne standarden omfatter ikke taktile egenskaper eller synlighet for belegningssteiner, og vanngjennomtrengelig belegningsstein inngår ikke. Denne standarden gir forutsetningene for produktmerking og vurdering av produktets samsvar med denne europeiske standarden.
Komité: SN/K 224
Fastsatt: 2003-07-10
ICS: 93.080.20 - Veibelegg