NS 9416:2013

NOK 673,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Landbaserte akvakulturanlegg for fisk — Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad
Engelsk tittel: Landbased aquaculture farms for fish — Requirements for risk analyses, design, execution, operation, user handbook and product data sheet
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2013-01-01)
Pris:

NOK 673,00 (eks. mva)
NOK 841,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 65
NS ICS 65.150
Omfang: Standarden angir krav til risikovurdering, utforming, dimensjonering og utførelse av rømmingssikre, landbaserte akvakulturanlegg for alle fiskearter og -størrelser. Standarden angir også krav til drift, ettersyn, vedlikehold og endringer av landbaserte akvakulturanlegg og komponenter i disse. Standarden er utviklet med tanke på prosjektering og bygging av nye anlegg og er også relevant for nye avdelinger i eksisterende anlegg og for nytt utstyr. Et viktig prinsipp i standarden er at rømmingssikkerheten skal ivaretas i hele akvakulturanlegget i alle ledd og for alle komponenter fram til og med lasting av fisk. Standarden omfatter krav til: – prosjektering; – utførelse; – drift og vedlikehold; – brukerhåndbok; – produktdatablad. Nedleggelse og avhending av landbaserte akvakulturanlegg omfattes ikke av denne standarden.
Komité: SN/K 515
Fastsatt: 2013-01-01
ICS: 65.150 - Fiske og fiskeoppdrett