Byggblankett 3426 B:2011

eBlankett
NOK 345,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Bustadoppføringslova – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G.
Engelsk tittel: Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G.
Varetype: eBlankett
Språk: Norsk
Utgave: (2011-07-01)
Erstattes av: Byggblankett 3426 B:2018 Alert Tilbaketrukket
Pris:

NOK 345,00 (eks. mva)
NOK 431,25 (ink. mva)

Produktinformasjon: Byggblankett 3426 B skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der vederlaget er på mer enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 A. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Fastsatt: 2011-07-01
Tilbaketrukket: 2018-04-17