NS 3457-3:2013

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Klassifikasjon av byggverk — Del 3: Bygningstyper
Engelsk tittel: Classification of construction works — Part 3: Building types
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2013-11-01)
Erstatter: NS 3457:1995 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 40
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon:

Standarden kan brukes i forbindelse med analyser og kalkyler av prosjektkostnader og livsløpskostnader, arealanalyser, registrering av brukserfaring og skader på bygninger, dokumentstyring, byggesaksbehandling, statistikk, markedsoversikter og ved beskatning.

NS 3457-3 er første skritt på veien til å bygge opp ett samlet norsk system for organisering av informasjon om bygg, anlegg og eiendom. Systemet vil bygge på "ISO 12006-2 Organisering av informasjon om konstruksjonsarbeider - Del 2: Rammeverk for klassifisering av informasjon." Dette systemet vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

Omfang: Denne delen av NS 3457 angir et system for klassifikasjon av bygninger. Standarden definerer bygningstyper i tre nivåer: 1) ensifret nivå – bygningens hovedfunksjon 2) tosifret nivå – bygningsgruppe 3) tresifret nivå – bygningstype MERKNAD Matrikkelen angir her et ensifret nivå som bygningshovedgruppe, tosifret nivå som bygningsgruppe og tresifret nivå som bygningsundergruppe. Anlegg omfattes ikke av denne delen av NS 3457.
Fastsatt: 2013-11-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter