NS 11040:2013

NOK 534,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming - Brukermedvirkning og IKT
Engelsk tittel: Universal design - User participation and ICT
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2013-12-01)
Antall sider: 24
Pris:

NOK 534,00 (eks. mva)
NOK 667,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 35
NS ICS 35.180
NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.30
NS ICS 13
NS ICS 13.180
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Standarden omfatter brukermedvirkning i utvikling av IKT-løsninger og inkluderer krav til utøvelse av brukermedvirkning knyttet til de enkelte fasene av prosessen. For en mer generell beskrivelse av menneskeorienterte utviklingsprosesser henvises det til NS-EN ISO 9241-210:2010.
Standarden omfatter ikke tekniske krav til IKT.

The standard comprises user participation in the development of ICT solutions, and includes requirements for the practice of user participation linked to the individual phases of the process. For a more general description of human-centred development processes, refer to NS-EN ISO 9241-210:2010.
The standard does not include ICT technical requirements.
Komité: SN/K 546
Fastsatt: 2013-12-01
ICS: 03.080.30 - Forbrukertjenester
13.180 - Ergonomi
35.180 - IT terminaler og annet periferiutstyr

Relaterte produkter:

NS 11040:2013

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 11030:2013

NS 5832:2014

NS 5830:2012