NS 8141-2:2013

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk
Engelsk tittel: Vibration and shock - Guideline limit values for construction work, open-pit and pit mining and traffic - Part 2: Effects of vibration on construction works from construction activities other than blasting, and from traffic
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2013-12-01)
Antall sider: 20
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 17.140
NS ICS 17.140.20
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
NS ICS 17
NS ICS 93
NS ICS 93.080
NS ICS 93.080.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 293
Fastsatt: 2013-12-01
ICS: 17.140.20 - Støy fra maskiner og utstyr
91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv
93.080.01 - Veianlegg generelt