Juridiske standarder for bygg og anlegg

Vare
NOK 1 504,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430 samt tilhørende blanketter. Standardsamling - P745.
Varetype: Vare
Språk: Norsk
Utgave: 9 (2014-03-01)
Pris:

NOK 1 504,00 (eks. mva)
NOK 1 880,00 (ink. mva)

Produktinformasjon: Tilleggsinformasjon per 2020-08-12:
Denne boken skal snart utgis i ny utgave hvor den nye standarden NS 3418 skal legges til som nytt innhold. Kjøpere av boken fra dags dato vil dermed ikke få en fullstendig oppdatert samling. I den anledning har vi satt ned prisen for å reflektere dette. Ordinærpris er NOK 2 920,00 (eks. mva).


For ikke å havne i konflikter i byggesaker er det både lurt og viktig å benytte seg av de hjelpemidler som finnes, i dette tilfellet standarder som gir juridiske bestemmelser om partenes forpliktelser og rettigheter når kontrakter om byggeoppdrag skal inngås.

Denne praktiske standardsamlingen er et av våre mest populære produkter og inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter for bygg og anlegg.

Denne nye utgaven av samlingen inneholder flere viktige endringer i forhold til forrige utgave:
- Den nye standarden NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelserfor uavhengige kontrolloppdrag og den tilhørende Byggblankett 8404 Formular for kontrakt om uavhengig kontrolloppdrag er lagt til.
- Tidligere Byggblankett 8403 er erstattet av Byggblankett 8403 A.
- Tidligere NS 8403.P570 er erstattet av Byggblankett 8403 B.
- NS 3450:2006 er erstattet av NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold.

Samlingen inneholder følgende standarder:
NS 3405, NS 3405.P241, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

Boken inneholder også 31 tilhørende byggblanketter.
Boken har A5-format og spiralrygg.
Fastsatt: 2014-03-01