NEK 399-1:2014

NOK 570,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2014-04-01)
Erstattes av: NEK 399:2018 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 32
Pris:

NOK 570,00 (eks. mva)
NOK 712,50 (ink. mva)

Produktinformasjon: NEK 399 definerer grensesnittet mellom el- og ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar.
Omfang: Normen spesifiserer metoder for tilknytning av installasjonene i boligbygg til elektrisk distribusjonsnett (elnett) og elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Et spesifisert grensesnitt vil øke forutsigbarheten for alle involverte parter, det vil si eier, netteiere (el og/eller ekom), utstyrsprodusenter, prosjekterende og utførende. Normen er relevant for alle de nevnte aktørene. Normen er nært knyttet til NEK 400 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner og gjelder for nye boliganlegg, herunder eneboliger, rekkehus og boligblokker. Normen kan også benyttes ved større ombygginger av eksisterende bygninger beregnet for boligformål. Normen tar utgangspunkt i behovet for likeverdig tilgang til grensesnittet for eierne av allment nett, boligeier og for virksomheter som skal utføre arbeider på deres vegne. Normen krever plassering av felles grensesnitt utomhus for eneboliger og rekkehus. Dette er nødvendig for å ivareta prinsippet om likeverdig tilgang til grensesnittet. I boligblokker kreves det samlokalisering av elmålere plassert utenfor bolig. Samme sted er også definert som grensesnitt for el- og ekomnett mot boligeier. Normen krever at el- og ekomnetteier benytter seg av det felles grensesnittet. Det legges også til rette for innhenting av måledata for andre infrastruktureiere som leverandører av fjernvarme, vann, gassforsyning o.l. Normen spesifiserer tilknytningsskap som en ny anleggsdel for eneboliger og rekkehus. Dette er et tredelt skap hvor elnett og ekomnett skal termineres, samt elmåler plasseres. I tilknytningsskapet etableres det et felles referansepunkt for beskyttelsesjord i grensesnittet. For boligblokker baserer man seg på samme grunnprinsipp, men med tilpasninger som er nødvendige for denne typen bygg.
Fastsatt: 2014-04-01
Tilbaketrukket: 2018-03-01
ICS: 01.040.29 - Elektroteknikk (Ordlister)
01.040.31 - Elektronikk (Ordlister)
01.080.50 - Tegnesymboler til bruk på teknisketegninger innenfor informasjonsteknologi, telekommunikasjon og annen relevant teknisk produktdokumentasjon
29.020 - Elektroteknikk generelt
29.130.01 - Koblingsutsyr. Generelt
29.260.10 - Elektriske installasjoner til utendørs bruk
33.020 - Telekommunikasjon generelt
33.180 - Fiberoptisk kommunikasjon
91.140 - Installasjoner i bygninger
91.140.50 - Elektrisitetsforsyningssystemer