NS 8178:2014

NOK 673,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
Engelsk tittel: Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-04-01)
Erstattes av: NS-ISO 23591:2021 Check Gyldig
Antall sider: 28
Pris:

NOK 673,00 (eks. mva)
NOK 841,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Produktinformasjon: Alle typer lokaler passer ikke til alle typer musikkformer. Denne standarden inneholder kriterier til musikkøvingsrom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler (kultursaler, gymsaler mm.) som brukes til musikkutøvelse. Kriteriene er avhengige av musikkformen. Standarden kan brukes både for nye og eksiterende bygg/rom og lokaler for vurdering av egnethet til en musikkform. Musikkformene deles i tre typer; forsterket musikk, lydsvak og lydsterk musikk.
Omfang: Denne standarden fastsetter differensierte kriterier for lydforhold og egenskaper for lokaler som brukes til musikkøving og -framføring. Kriteriene er gitt for ulike musikkformer uavhengig av bygningstypen lokalene befinner seg i. Standarden gir kriterier for romakustikk i lokaler som brukes for musikkutøvelse, enten dette er lokalets primære anvendelse eller det er et flerbrukslokale. Det er også gitt krav til romhøyde, nettovolum og -areal sammen med de akustiske kriterieriene. Kriterier for lydforhold i denne standarden er differensiert ut fra tre musikkformer: forsterket musikk, lydsvak musikk og lydsterk musikk. I punkt 3 er det gitt definisjoner av disse. Standarden er tiltenkt brukt i planlegging av nye bygninger og rehabilitering av eksisterende bygninger. Standarden kan også brukes til vurdering av egnethet av eksisterende lokaler til ulike musikkformål. Standarden kan brukes til tilrettelegging av rom og lokaler som primært har andre formål enn musikkutøvelse. Det kan gjøres ved å bruke fleksible løsninger eller at det velges bruksområder som lar seg kombinere, eksempelvis i gymnastikksaler, undervisningsrom, aulaer, flerbrukssaler o.l. Standardens kriterier er ikke beregnet brukt for større spesialiserte konsertsaler, operasaler og lignende lokaler som primært er prosjektert for konserter og forestillinger. For musikkrom er grenseverdier for bakgrunnsstøy og lydisolasjon gitt i punkt 7 i NS 8175:2012. For andre typer rom og lokaler som ikke har musikkutøvelse som primært formål, er grenseverdier for bakgrunnsstøy fra tekniske installasjoner gitt for de aktuelle romtypene i klasse C i NS 8175:2012. Standarden omhandler ikke behovet for logistikk, oppbevaringsrom for instrumenter og andre sentrale støttefunksjoner i forbindelse med musikkøving og framføring, se [8], [19].
Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2014-04-01
Tilbaketrukket: 2022-01-25
ICS: 91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk