NS 6430:2014

NOK 828,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)
Engelsk tittel: General conditions of contract for energy performance contracting (EPC)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-04-01)
Antall sider: 52
Pris:

NOK 828,00 (eks. mva)
NOK 1 035,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.01
NS ICS 27
NS ICS 27.010
Produktinformasjon:

NS 6430 brukes ved inngåelse av en avtale om garantert energisparing mellom en oppdragsgiver og en energientreprenør.

Denne standarden er et viktig bidrag for å nå en målsetning om å gjøre bygninger tilnærmet energinøytrale. Standarden kan anvendes på nye anlegg, men vil også være svært effektivt på en eksisterende bygningsmasse. EPC kan vise seg å bli et effektivt virkemiddel i arbeidet for å gjøre bygninger mer energieffektive og med et incitament om garantert sparing.

Energisparekontrakter og metoden slik den beskrives i standarden, går ut på å planlegge og gjennomføre energieffektive tiltak i bygninger og andre anlegg. En energientreprenør står for arbeidet. Energientreprenøren avtaler en gitt besparelse med oppdragsgiveren og dette kontraktsfestes. Modellen overfører risikoelementet fra oppdragsgiveren til energientreprenøren. Energientreprenøren tar risikoen og dermed også kostnaden, dersom besparelsene ikke kan innfris.

Komité: SN/K 530
Fastsatt: 2014-04-01
ICS: 27.010 - Energi- og varmeoverføringsteknikk generelt
91.010.20 - Avtaleaspekter
91.040.01 - Bygninger generelt