NS 8436:2014

NOK 450,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Alminnelige kontraktsbestemmelser for callsentertjenester
Engelsk tittel: General conditions of contract for call centre services
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-04-01)
Antall sider: 12
Pris:

NOK 450,00 (eks. mva)
NOK 562,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.99
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon:

Det har vært et ønske fra sentrale aktører om å få standardiserte løsninger på Callsentertjenester. Standardiserte løsninger gir forutsigbarhet og forenkling. Fordelen med å bruke standarden er at man får regulert alle forhold som ligger til grunn for partenes samarbeid.

Omfang: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold der en part (leverandøren) leverer en tjeneste som i det vesentlige utgjør callsentertjenester i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren). Hensikten med denne standarden er å regulere de overordnede forhold som ligger til grunn for partenes samarbeid. I tillegg til standarden vil partene inngå en avtale for det enkelte prosjekt (prosjektavtale(r)). Standarden omfatter både inngående og utgående tjenester. Vilkårene i denne standarden gjelder alle underliggende avtaler mellom partene som er knyttet til denne avtalen, med mindre annet uttrykkelig framgår av den enkelte prosjektavtale. Hver enkelt prosjektavtale vil i tillegg inneholde startdato og volum for de prosjekt som omfattes av prosjektavtalen, og de spesielle vilkår som i hvert enkelt tilfelle er avtalt.
Komité: SN/K 550
Fastsatt: 2014-04-01
ICS: 03.080.99 - Andre tjenester

De som kjøpte denne kjøpte også:

NEK IEC 60479-1

Blankett 8434

NS 8434:2008