NS 3931:2014

NOK 534,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Elektrotekniske installasjoner i boliger
Engelsk tittel: Electrotechnical installations in buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-04-01)
Erstatter: NS 3931:2001 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 24
Pris:

NOK 534,00 (eks. mva)
NOK 667,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 29
NS ICS 29.120
NS ICS 29.120.01
NS ICS 91.140.50
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon:

NS 3931 sikrer at prosjektering og utførelse av elektrotekniske installasjoner i boliger følger gjeldende standarder. Her samordnes krav og anbefalinger i en rekke styrende dokumenter med fokus på funksjonalitet og framtidsrettede boliginstallasjoner.

Standarden definerer en grunninstallasjon som omfatter infrastruktur (plass i sentraler, trekkerør og bokser) samt i tillegg funksjonelle krav. Standardens krav forbereder fortløpende oppgradering etter behov relatert til livsløpsstandard:

  • oppgradering av installasjon kan skje i takt med utvikling av ny teknologi
  • tilfredsstille krav til universell utforming
  • forberede anvendelse av elektroniske hjelpemidler innenfor helse- og omsorgstjenester (velferdsteknologi)
  • etablere styring og automatisering av tekniske bygningsinstallasjoner til belysning, varme, ventilasjon, overvåkning/måling og alarm
Omfang: Standarden stiller krav til grunninstallasjon i boliger for beboere uten spesielle behov. Grunninstallasjonen omfatter infrastruktur (plass i sentraler, trekkerør og bokser) og funksjonelle krav. Standarden legger også opp til mulighet for fortløpende oppgradering etter behov, da for å kunne omfatte/dekke:
 oppgradering av installasjon i takt med utvikling av ny teknologi;
 krav til universell utforming;
 anvendelse av elektroniske hjelpemidler innenfor helse og omsorgstjenester (velferdsteknologi);
 styring og automatisering av tekniske bygningsinstallasjoner til belysning, varme, ventilasjon, overvåkning/måling og alarm.

Komité: SN/K 011
Fastsatt: 2014-04-01
ICS: 29.120.01 - Elektrisk installasjonsmateriell generelt
91.140.50 - Elektrisitetsforsyningssystemer