NEK 400:2014

NOK 1 195,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Engelsk tittel: Electrical low voltage installations
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 5.0 (2014-07-01)
Erstatter: NEK 400:2010 Alert Tilbaketrukket
NEK 400.E:2010 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NEK 400:2018 Alert Tilbaketrukket
NEK 400:2018 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 494
Pris:

NOK 1 195,00 (eks. mva)
NOK 1 493,75 (ink. mva)

Produktinformasjon:

NEK 400 er et viktig «kontraktsdokument» mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle aktørene. En elektrisk lavspenningsinstallasjon bør prosjekteres og utføres i samsvar med NEK 400. Leverandører innenfor markedssegmentet «lavspenningsinstallasjoner» bør også ha god kjennskap til kravene som stilles i installasjonsbestemmelsene, slik at de er kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien og i tillegg er det lagt inn enkelte utfyllende nasjonale normer. Normsamlingens formåler å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

OBS! Endringer i NEK 400:2014 trer i kraft 1. juli 2017
NEKs styre vedtok våren 2017 en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april 2017 og vil tre i kraft 1. juli 2017.

Les mer om endringene.

Komité: NEK/NK64
Fastsatt: 2014-07-01
Tilbaketrukket: