NS-EN 15251:2007+NA:2014

NOK 1 235,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk
Engelsk tittel: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-07-01)
Erstatter: NS-EN 15251:2007 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 15251:2007 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN 16798-1:2019 Check Gyldig
Antall sider: 60
Pris:

NOK 1 235,00 (eks. mva)
NOK 1 543,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
Referansestandarder TEK - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon:

NS-EN 15251:2007 er en standard som angir forslag til grenseverdier for temperatur, luftmengder, fuktighet, avgassing fra bygningsmaterialer, støy og belysning, og på flere områder utfyller teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 10).

NS-EN 15251 er en standard som setter seg mange mål:

  • å systematisere parametrene for inneklima
  • å gi forslag til hvordan parametrene skal brukes for dimensjonering av klimaanlegg
  • å gi forslag til hvordan parametrene skal brukes for beregninger av energiforbruk i bygninger
  • å gi gode råd hvordan godt inneklima kan oppnås og bruken av energi reduseres

Standarden angir imidlertid verdier for klimaparameterne (inndelt i klimaklasser) som eksempler, ikke som forpliktende verdier. Standarden forutsetter at de gitte verdiene kan brukes av medlemslandene i CEN, der det ikke finnes nasjonale bestemmelser (lover og forskrifter) som pålegger bruken av andre verdier. Standarden pålegger altså ikke noen av verdiene, men alle verdiene er veiledende. De enkelte land som er medlemmer i CEN har forskjellige klimatiske forhold, byggeskikk og etablerte preferanser, derfor åpner NS-EN 15251 for at det kan utarbeides nasjonale tillegg til standarden.

Nå har standarden fått et Nasjonalt tillegg som bestemmer verdiene for inneklima-parametere som er i tråd med norske offentlige forskrifter og etablert praksis.

Omfang: – Denne europeiske standarden angir inneklimaparametere som påvirker bygningers energiytelse. – Standarden angir hvordan inneklimaparametere skal fastsettes for dimensjonering av bygningens tekniske systemer og beregning av bygningers energiytelse. – Standarden angir metoder for langsiktig evaluering av inneklimaet ved hjelp av beregninger eller målinger. – Standarden angir målekriterier som kan brukes hvis det er nødvendig å måle samsvar ved inspeksjon. – Standarden identifiserer parametere som skal brukes ved overvåkning og fremvisning av inneklimaet i eksisterende bygninger. – Denne standarden gjelder hovedsakelig bolig- og yrkesbygg, der kriteriene for inneklima i hovedsak settes av personbelastningen, og der produksjonen eller prosessene ikke har noen avgjørende betydning for inneklimaet. Denne standarden gjelder derfor for følgende bygningstyper: eneboliger, leilighetsbygninger, kontorer, undervisningsbygninger, sykehus, hoteller og restauranter, idrettsanlegg og bygninger for engros- eller detaljhandel. Standarden omfatter ikke industribygninger. – Standarden angir hvordan forskjellige kategorier av kriterier for inneklimaet kan brukes. Den stiller imidlertid ikke krav til at bestemte kriterier skal brukes. Det er opp til nasjonale lover og forskrifter eller individuelle prosjektspesifikasjoner. – De anbefalte kriteriene i denne standarden kan også brukes i nasjonale beregningsmetoder, som kan avvike fra metodene som omhandles her. – Standarden foreskriver ikke dimensjoneringsmetoder, men gir parametere for dimensjonering av bygninger, varme-, kjøle-, ventilasjons- og belysningssystemer. – Standarden omfatter ikke kriterier for lokale faktorer for ubehag som trekk, asymmetrisk strålingstemperatur, vertikal lufttemperaturdifferanse og gulvtemperaturer.
Komité: SN/K 100
Fastsatt: 2014-07-01
Tilbaketrukket: 2019-08-01
ICS: 900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt