Lyskultur publikasjon 25 (nett)

Standard (Kun elektronisk)
NOK 1 430,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Lyskultur publikasjon 25: Belysning av veier, gater og byrom
Engelsk tittel: Lyskultur publikasjon 25: Belysning av veier, gater og byrom
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 01 (2014-06-01)
Antall sider: 76
Pris:

NOK 1 430,00 (eks. mva)
NOK 1 787,50 (ink. mva)

Produktinformasjon:

Lyskultur publikasjon 25 "Belysning av veier, gater og byrom" gir god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av belysningsanlegg for vei, gate og byrom.

Denne publikasjonen fra Lyskultur er primært tenkt som en "kokebok" for kommuner og andre som trenger veiledning i å sette større og mindre belysningsplaner ut i livet.

Publikasjonen gir god veiledning i de ulike faser ved planlegging, installasjon og drift av belysningsanlegg for vei, gate og byrom. Ny teknologi som LED blir gjennomgående omtalt. Livssyklusanalyser (LCC), som bør ligge til grunn ved alle innkjøp, blir også omtalt spesielt.

Publikasjonen fyller på mange måter rommet mellom Vegvesenets nye Håndbok 264 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning, og den statlige veilederen Lys på stedet som Lyskultur førte i pennen for blant andre Miljøverndepartementet. Publikasjon 25 Belysning av veier, gater og byrom tar således for seg “konfliktområdene” hvor myke og harde trafikanter møtes og vurderer forholdene utfra et teknisk, estetisk og gjennomførbart perspektiv.

Fastsatt: 2014-06-01