NS 3420-1:2014

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser
Engelsk tittel: Specification texts for building, construction and installations - Part 1: General conditions
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-09-01)
Erstatter: NS 3420-1:2012 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 3420-1:2019 Check Gyldig
Antall sider: 44
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.010
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS 3420 Samling - Grunn- og terrengarbeider
NS 3420 Samling - Tømrer
NS 3420 Samling - Elektro
NS 3420 Samling - VVS
NS 3420 Samling - Bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del 1: Fellesbestemmelser inneholder overordnede bestemmelser og informasjon som gjelder alle de øvrige deler av NS 3420 i relevant omfang. Delen omfatter følgende: – termer og definisjoner (punkt 3); – omfang og prisgrunnlag (punkt 4, a)); – tekniske bestemmelser (punkt 4, b) til e)); – mengderegler (punkt 4, x)); – spesifikasjon (beskrivelsesveiledning) (punkt 4, y)); – regler for utarbeidelse av poster (tillegg A); – regler for avvik og toleranser (tillegg B); – betegnelse på de enkelte bestanddeler i utfylte poster (tillegg C). Bestemmelsene i del 1 gjelder for alle postgrunnlag. I spesielle tilfeller kan det være gjort unntak fra del 1 på et lavere nivå, f.eks. der utførelsen er dekket av en europeisk standard. I slike tilfeller vil reglene på det lavere nivå gjelde foran kravene i del 1.
Komité: SN/K 401
Fastsatt: 2014-09-01
Tilbaketrukket: 2019-12-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt
901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
901.01 - NS 3420 Standardsamling Grunn- og terrengarbeider
901.02 - NS 3420 Standardsamling Tømrerarbeider
901.03 - NS 3420 Standardsamling Elektro
901.04 - NS 3420 Standardsamling VVS
901.05 - NS 3420 Standardsamling Bygg og anlegg

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 3405:1984

NS 8400:2005

NS 3450:2014