NS 5832:2014

NOK 567,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse
Engelsk tittel: Societal security - Protection against intentional undesirable actions - Requirements for security risk analysis
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-11-01)
Antall sider: 16
Pris:

NOK 567,00 (eks. mva)
NOK 708,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
Produktinformasjon:

Denne standarden bør brukes av sikkerhetsanalytikere og beslutningstakere (ledere) for virksomheter som har behov for sikkerhetsanalyse/vurdering, samt leverandører av sikkerhetstjenester. Standarden gjelder for både statlige, kommunale og private virksomheter.

Denne standarden tar for seg sikringsrisikoanalyse som en del av sikringsrisikostyringen (beskrevet i NS 5831) Standarden beskriver prinsippene for gjennomføring av sikringsrisikoanalyse, dvs for risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger. Uønskede tilsiktede handlinger kan være ulovlige (kriminelle), som ran, tyveri, terror, vandalisme, subversjon, eller lovlige, som brukes av næringslivet for å svekke konkurrentene. Standarden kan og bør brukes av beslutningstakere, analytikere og rådgivere som håndterer risiko relatert til uønskede tilsiktede handlinger, dvs handlinger som er foretatt med det klare mål om å skade en person, virksomhet, organisasjon, stat, folkegruppe, osv.

Standarden retter seg mot fagområdet som i iht NS 5830 omtales som sikring. Dette fagområdet har hittil ikke hatt en egen standard for hverken risikohåndtering eller risikoanalyse, mens standarder utviklet for håndtering og analyse av risiko for uønskede handlinger egnet seg ikke til arbeidet med beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger.

Denne standarden skal bidra til å gjøre håndtering og analyse av risiko knyttet til kriminelle handlinger mer egnet for formålet, og dermed redusere risikoen og øke sikkerheten.

Komité: SN/K 296
Fastsatt: 2014-11-01
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt