NS-EN 13445-1:2014

NOK 652,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 1: Generelt
Engelsk tittel: Unfired pressure vessels - Part 1: General
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2014-12-01)
Erstatter: NS-EN 13445-1:2009 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 13445-1:2009/A1:2013 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 48
Pris:

NOK 652,00 (eks. mva)
NOK 815,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 23
NS ICS 23.020
NS ICS 23.020.30
Ikke-fyrte trykkbeholdere
Energi og petroleum: Drilling - Norsk Standard
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon:

Denne delen angir termene, definisjonene, størrelsene, symbolene og enhetene som brukes gjennomgående i NS-EN 13445. Den inneholder også forklaringer til hvordan standarden brukes, samt et stikkordregister for hele standarden. Formålet med denne informasjonen er å hjelpe NS-EN 13445-seriens brukere. For enkelte typer beholdere kommer det i tillegg inn andre regler, disse er spesifikt utelatt fra standarden.

Standarden gjelder for ikke-fyrte trykkbeholdere med et maksimalt tillatt trykk over 0,5 bar, men kan brukes for beholdere i drift ved lavere trykk, inkludert vakuum. Forutsatt at det tas hensyn til ytterligere og/eller alternative krav som framkommer av risikoanalysen og gjeldende regelverk, kan standarden brukes for transportable beholdere, trykkbeholdere med fare for overoppheting samt enheter som er konstruert spesifikt for kjernefysisk bruk.

En viktig teknisk endring siden forrige utgave: Nytt tillegg X med oversikt over essensielle sikkerhetskrav.

Komité: SN/K 039
Fastsatt: 2014-12-01
ICS: 23.020.30 - Trykkbeholdere, gassflasker
902.01 - Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 1: Generelt