NS-EN ISO 9606-1:2013

NOK 818,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål (ISO 9606-1:2012 innbefattet Cor 1:2012)
Engelsk tittel: Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-02-01)
Erstatter: NS-EN 287-1:2011 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 287-1:2011 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN ISO 9606-1:2017 Check Gyldig
Antall sider: 40
Pris:

NOK 818,00 (eks. mva)
NOK 1 022,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 25.160
NS ICS 25.160.10
NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.30
NS ICS 25
Produktinformasjon:

NS-EN ISO 9606-1:2013 retter seg mot personer som skal dokumentere at de er kvalifisert for smeltesveising av stål og organer (organisasjoner) som skal godkjenne disse sveiserens kompetanse.

Sveiserens evne til å følge muntlige eller skriftlige instruksjoner og verifisering av en persons faglige dyktighet er viktige faktorer for å sikre kvaliteten på det sveiste produktet. NS-EN ISO 9606-1 angir kravene for godkjenningsprøving av sveisere for smeltesveising av stål.

Standarden gir et sett med tekniske regler for en systematisk godkjenningsprøving av sveiseren og grunnlaget for at slike kvalifikasjoner blir akseptert, uavhengig av type produkt, sted og eksaminator eller godkjenningsorgan. Ved godkjenning av sveisere blir det fokusert på at sveiseren kan føre en elektrodeholder, sveisepistol eller sveisebrenner manuelt, og dermed kan produsere en sveis med en akseptabel kvalitet.

I tillegg til de tekniske kravene inneholder NS-EN ISO 9606-1 bestemmelse knyttet til første gangs godkjenning av en sveiser, hvordan godkjenningen kan vedlikeholdes og forlenges. Det stilles også krav til hvilken informasjon sertifikatet skal gi.

Sveisemetodene som det er referert til i NS-EN ISO 9606-1, omfatter de smeltesveisemetodene som er klassifisert som manuell sveising eller delvis mekanisert sveising. Fullmekaniserte og automatiske sveisemetoder dekkes ikke.

NS-EN ISO 9606-1 erstatter NS-EN 287-1:2011. NS-EN 287-1:2011 trekkes tilbake oktober 2015.

Omfang: ISO 9606-1:2012 specifies the requirements for qualification testing of welders for fusion welding of steels. It provides a set of technical rules for a systematic qualification test of the welder, and enables such qualifications to be uniformly accepted independently of the type of product, location and examiner or examining body. When qualifying welders, the emphasis is placed on the welder's ability manually to manipulate the electrode, welding torch or welding blowpipe, thereby producing a weld of acceptable quality. The welding processes referred to in ISO 9606-1:2012 include those fusion-welding processes which are designated as manual or partly mechanized welding. It does not cover fully mechanized and automated welding processes.
Komité: SN/K 067
Fastsatt: 2014-02-01
Tilbaketrukket: 2017-12-01
ICS: 03.100.30 - Personalledelse
25.160.10 - Sveiseprosedyrer