NS-EN ISO 16283-1:2014

NOK 1 036,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Akustikk - Feltmåling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler - Del 1: Luftlydisolasjon (ISO 16283-1:2014)
Engelsk tittel: Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 16283-1:2014)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-05-01)
Erstatter: NS-EN ISO 140-14:2004 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 140-4:1998 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 140-5:1998 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 140-7:1998 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 140-14:2004 Alert Tilbaketrukket
NS-EN ISO 140-14:2004/AC:2009 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 48
Pris:

NOK 1 036,00 (eks. mva)
NOK 1 295,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Omfang: Denne delen av NS-EN ISO 16283 angir prosedyrer for å bestemme luftlydisolasjon mellom to rom i en bygning ved bruk av lydtrykkmålinger. Disse prosedyrene er ment for rom med volum fra 10 m3 til 250 m3 i frekvensområdet fra 50 Hz til 5000 Hz. Måleresultatene kan brukes til å kvantifisere, vurdere og sammenligne luftlydisolasjon i umøblerte eller møblerte rom der lydfeltet kan være tilnærmet diffust. Den målte luftlydisolasjonen er frekvensavhengig og kan konverteres til en ett-tallsverdi for å beskrive den akustiske ytelsen ved bruk av vurderingsprosedyrer i NS EN ISO 717 1.
Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2014-05-01
ICS: 916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.