NS-EN 13157:2004+A1:2009

NOK 969,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Kraner - Sikkerhet - Manuelt drevne kraner
Engelsk tittel: Cranes - Safety - Hand powered cranes
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2009-11-01)
Antall sider: 56
Pris:

NOK 969,00 (eks. mva)
NOK 1 211,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 53.020
NS ICS 53.020.20
NS ICS 53
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne europeiske standarden angir krav til de manuelt drevne kranene som er definert i punkt 3: – manuelle kjettingtaljer; – jekketaljer; – manuelle vaiertaljer; – manuelt drevne løpekatter til løfteutstyr; – trommelvinsjer; – taljer og ledetrinser. De signifikante farene som dekkes av denne europeiske standarden, er beskrevet i punkt 4. Denne europeiske standarden dekker ikke farer som er forbundet med løfting av personer. Denne standarden angir ikke tilleggskrav for: – bruk ved omgivelsestemperaturer utenfor området -10 °C til +50 °C, – manuelt drevet løfteutstyr som kommer i direkte kontakt med matvarer eller legemidler, som krever høyt nivå av renslighet av hygieneårsaker; – farer som oppstår ved håndtering av spesifikke farlige stoffer (f.eks. eksplosiver, varme smeltemasser, strålemateriale); – farer forårsaket av bruk i eksplosive atmosfærer. Denne europeiske standarden gjelder for manuelt drevet løfteutstyr som er produsert etter datoen da CEN godkjente denne standarden.
Komité: SN/K 048
Fastsatt: 2009-11-01
ICS: 931.03.01 -
931.04.01 -
53.020.20 - Kraner