NS 3070-1:2015

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samordning av ledninger i grunnen - Del 1: Avstandskrav
Engelsk tittel: Coordination of pipes and cables in the ground - Part 1: Spacing distance requirements
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2015-07-01)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 23
NS ICS 23.040
NS ICS 23.040.10
NS ICS 29
NS ICS 29.060
NS ICS 29.060.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden angir grunnleggende krav og minimumsavstander for ledninger i grunnen, samt anbefalt innbyrdes plassering i ulike veg- og gateprofiler. Avstandskravene gjelder for:  vannforsyning og avløp;  fjernvarme og fjernkjøling;  gass;  avfallssug;  strøm;  ekom. Standarden angir først krav og målsetninger for hvert enkelt av fagene (ledningstypene). For flere gateeller vegtyper angir standarden deretter den anbefalte samordnede plasseringen av ledninger tilhørende ulike fag. Avstandskravene gjelder i og utenfor veg. Standarden gjelder for planlegging, prosjektering, nybygging og omlegging. Ved omlegging av eksisterende infrastruktur gjelder de bestemmelsene i standarden som er relevante.
Komité: SN/K 354
Fastsatt: 2015-07-01
ICS: 23.040.10 - Jernrør. Stålrør
29.060.01 - Elektriske tråder og kabler generelt

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 3070-2:2017

NS-EN 805:2000

NS-EN 1610:2015