NS 9452:2015

NOK 425,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Innsamling av miljødata - Faktorer som påvirker norsk naturmangfold og kulturmiljø
Engelsk tittel: Collection of environmental data - Factors influencing Norwegian biodiversity and cultural environment
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2015-08-01)
Erstatter: NS 9452:2012 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 16
Pris:

NOK 425,00 (eks. mva)
NOK 531,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.020
NS ICS 13
NS ICS 13.020.01
Omfang: Denne standarden omfatter hierarkisk oppbygde lister (hovedliste og egenskapslister) med terminologi for fysiske, kjemiske og biologiske påvirkninger på norsk natur- og kulturmiljø (norsk territorium og økonomisk sone, inklusive Svalbard).
Hovedlisten er supplert med tilhørende egenskapslister som kan knyttes til den enkelte påvirkningsfaktor for ytterligere å beskrive denne og effekten den kan ha på natur- og kulturmiljø.
Den XML-baserte databasen med hovedliste og egenskapslister er tilgjengelig for nedlasting på nettadresse http://www.standard.no/ns9452/. Denne databasen vedlikeholdes i samsvar med prinsippene nedfelt i informativt tillegg A.
MERKNAD Termen «naturmangfold» brukes om både fysisk og biologisk miljø. Den engelske termen «biodiversity» brukes internasjonalt ofte om både fysisk og biologisk miljø, selv om begrepet strengt definert begrenser seg til biologisk miljø. Denne standarden bruker termen «naturmangfold» for å presisere at både fysisk og biologisk miljø omfattes.

Komité: SN/K 192
Fastsatt: 2015-08-01
ICS: 13.020.01 - Miljøvern generelt