NS 3840:2015

NOK 787,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak
Engelsk tittel: Green roofs - Planning, design, execution, maintenance and operation - Extensive roofs
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2015-12-01)
Antall sider: 48
Pris:

NOK 787,00 (eks. mva)
NOK 983,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01.040.91
NS ICS 65
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.20
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.99
Omfang: Denne standarden gir bestemmelser for planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak. Med grønne tak menes plantesamfunn på en konstruksjon uten kontakt med terreng. Denne standarden definerer også terminologi, og gir målemetode og retningslinjer for grønne tak. Bestemmelser i denne standarden kan benyttes i alle deler av landet og for både eksisterende og nye byggverk. Denne standarden gjelder ikke semi-intensive eller intensive grønne tak, men en del prinsipper kan anvendes som veiledning. Tekniske funksjoner for å sikre tett tak er ikke en del av denne standarden. MERKNAD 1 Grønne tak kan også etableres på andre konstruksjoner enn tradisjonelle skrå og flate tak, som for eksempel i eller på veganlegg eller på lokk over underjordiske anlegg som parkeringskjellere. Denne standarden gir ikke bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet. MERKNAD 2 Opphold i høyden og på tak er forbundet med fare og er underlagt egne lover og forskrifter [13].
Fastsatt: 2015-12-01
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
65.020.99 - Andre standarder om jord- og skogbruk
91.060.20 - Tak

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 11005:2011

NS 3466:2009

NS 3454:2013/AC:2013