NS 9410:2016

NOK 787,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Engelsk tittel: Environmental monitoring of benthic impact from marine fish farms
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2016-02-01)
Erstatter: NS 9410:2007 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 36
Pris:

NOK 787,00 (eks. mva)
NOK 983,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.020
NS ICS 13.020.40
NS ICS 65
NS ICS 65.150
NS ICS 13
Omfang: Denne standarden angir krav til prøvetakingsfrekvens og metode for måling og vurdering av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Standarden omfatter følgende undersøkelsestyper: – forundersøkelse; – trendovervåking i anleggssonen, B-undersøkelse; – trendovervåking i overgangssonen, C-undersøkelse.
Komité: SN/K 222
Fastsatt: 2016-02-01
ICS: 13.020.40 - Forurensing, bekjempelse av forurensing og miljøbevarende tiltak
65.150 - Fiske og fiskeoppdrett