NS 3420-ZK:2016

NOK 1 375,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
Engelsk tittel: Specification texts for building, construction and installations - Part ZK: Operation and maintenance of parks and gardens
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2016-02-01)
Erstattes av: NS 3420-ZK:2019 Check Gyldig
Antall sider: 120
Pris:

NOK 1 375,00 (eks. mva)
NOK 1 718,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 65
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.010
NS ICS 65.020
NS ICS 65.020.99
NS ICS 93
NS 3420 Samling - Komplett
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne delen av NS 3420 omfatter skjøtsel og drift av park- og landskapsområder. Denne delen av NS 3420 inkluderer egne postgrunnlag for beskrivelse av etablering, drift og avslutning for utførelse av eget kontraktsarbeid. Standarden omfatter beskrivelsestekster for skjøtsel av vegetasjon og andre driftsoppgaver utendørs, herunder drift av lekeplass, utstyr, installasjoner og konstruksjoner samt drift av gang- og kjørearealer. Standarden omfatter også avfallshåndtering og renhold utendørs. Standarden grupperer skjøtsel av vegetasjon og drift av gang- og kjørearealer i kvalitetsklasser fra 1-4. Standarden beskriver løpende fasilitetstjenester per år, og periodiske arbeider per gang. MERKNAD Standarden inkluderer sammensatte arbeider for enklere å beskrive komplett skjøtsel av vegetasjon, uten inngående fagkompetanse på området.
Komité: SN/K 435/AG 2
Fastsatt: 2016-02-01
Tilbaketrukket: 2019-12-01
ICS: 65.020.99 - Andre standarder om jord- og skogbruk
901 - NS 3420 Standardsamling Komplett
91.010.30 - Tekniske aspekter
93.010 - Anleggsvirksomhet generelt