NS 9700-1:2016

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Stillaser og inndekkede konstruksjoner - Del 1: Tekniske krav og krav til opplæring, montering og bruk
Engelsk tittel: Scaffolds and encapsulation constructions - Part 1: Technical requirements and requirements for training, assembly and use
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2016-04-01)
Antall sider: 52
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.220
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden fastsetter krav til opplæring av personell som skal arbeide på eller med stillaser, så som brukere, montører/stillasbyggere og kontrollører. Standarden stiller krav til montering av stillas. I tillegg stiller den krav i forbindelse med bruk av stillas, for eksempel kontroll, vedlikehold, endring av allerede montert stillas samt monterings- og brukerinstrukser. Ved montering, demontering og tildekking av stillas fastsetter standarden krav til prosjektering, kontroll, rapportering, dokumentasjon, vedlikehold og skilting. Standarden stiller også krav vedrørende prosjektering, kontroll, rapportering, dokumentasjon og vedlikehold av inndekkede konstruksjoner (tak-over-tak). Standarden henviser til tekniske krav for materialer til stillaser og inndekkede konstruksjoner (tak-over-tak), fastsatt i gjeldende relevante standarder. Løftebukk konstruert av stillasutstyr, midlertidig sikring av kanter og midlertidige rekkverk på skråtak er ikke omfattet av denne standarden. Krav i forbindelse med sertifisering av stillasmontører er fastsatt i NS 9700-2.
Komité: SN/K 541
Fastsatt: 2016-04-01
ICS: 91.220 - Anleggsutstyr