NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016

NOK 1 825,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler
Engelsk tittel: Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2016-07-01)
Erstatter: NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 172
Pris:

NOK 1 825,00 (eks. mva)
NOK 2 281,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 93.020
NS ICS 93
Eurokode 7
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 7 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: 1.1.1 Omfang av NS-EN 1997 (1) NS-EN 1997 er tenkt brukt sammen med NS-EN 1990:2002 som fastsetter prinsipper og krav for konstruksjonens sikkerhet og brukbarhet, beskriver grunnlaget for prosjektering og påvisning av tilstrekkelig sikkerhet og gir retningslinjer for relaterte forhold når det gjelder konstruksjonens pålitelighet. (2) NS-EN 1997 er beregnet brukt på geotekniske aspekter ved prosjektering av bygg- og anleggsarbeider. Den er inndelt i forskjellige, separate deler (se 1.1.2 og 1.1.3). (3) NS-EN 1997 gjelder krav til konstruksjonens styrke, stabilitet, brukbarhet og bestandighet. Andre krav, f.eks. vedrørende termisk eller akustisk isolasjon, er ikke tatt med. (4) Tallmessige verdier for laster på bygg- og anleggsarbeider som det skal tas hensyn til ved prosjektering, er gitt i NS-EN 1991, som gjelder for ulike typer konstruksjoner. Laster fra grunnen, f.eks. jordtrykk, skal beregnes etter reglene i NS-EN 1997. (5) Egne europeiske standarder er beregnet brukt for forhold som gjelder utførelse og håndverksmessig arbeid. De er nevnt i de relevante kapitlene. (6) I NS-EN 1997 omhandles utførelse i den grad det er nødvendig for at forutsetningene for prosjekteringsreglene skal være oppfylt. (7) NS-EN 1997 dekker ikke spesielle krav til seismisk prosjektering. NS-EN 1998 gir tilleggsregler for geoteknisk seismisk prosjektering som utfyller og tilpasser reglene i denne standarden. 1.1.2 Omfang av NS-EN 1997-1 (1) NS-EN 1997-1 er beregnet brukt som generelt grunnlag for de geotekniske aspektene ved prosjektering av bygg- og anleggsarbeider. (2) NS-EN 1997-1 omhandler følgende emner: Kapittel 1 Generelt Kapittel 2 Grunnlag for geoteknisk prosjektering Kapittel 3 Geotekniske data Kapittel 4 Utførelseskontroll, overvåking og vedlikehold Kapittel 5 Fyllingsarbeid, grunnvannssenking, grunnforbedring og grunnforsterking Kapittel 6 Sålefundamentering Kapittel 7 Pelefundamentering Kapittel 8 !Ankere" Kapittel 9 Støttekonstruksjoner Kapittel 10 Hydraulisk brudd Kapittel 11 Områdestabilitet Kapittel 12 Fyllinger (3) NS-EN 1997-1 omfatter også tilleggene A til J som inneholder følgende: – Tillegg A: anbefalte verdier av partialfaktorer. Andre verdier av partialfaktorer kan fastsettes i det nasjonale tillegget; – Tillegg B til J: ytterligere informativ rettledning, f.eks. om beregningsmetoder som brukes internasjonalt. 1.1.3 Øvrige deler av NS-EN 1997 (1) NS-EN 1997-1 utfylles av NS-EN 1997-2 som gir krav til utførelse og evaluering av feltundersøkelser og laboratoriprøving.
Komité: SN/K 064
Fastsatt: 2016-07-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
911.07 - Eurokode 7 - Geoteknisk prosjektering
93.020 - Jordarbeider. Utgraving. Fundamentering