NS-EN 16034:2014

NOK 1 005,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Inngangsdører, porter og vinduer som kan åpnes - Produktstandard, ytelsesegenskaper - Brannmotstands- og/eller røyktetthetsegenskaper
Engelsk tittel: Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2015-01-01)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 1 005,00 (eks. mva)
NOK 1 256,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.220
NS ICS 13.220.50
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.060
NS ICS 91.060.50
NS ICS 13
Omfang: 1.1 Generelt Denne europeiske standarden identifiserer materialuavhengige sikkerhets- og ytelseskrav som gjelder for alle brannmotstands- og/eller røyktetthetsprodukter som skal brukes til brann- og/eller røyksikring og/eller rømningsveier, som enten er:  dører og porter til industribygg, forretningsbygg og garasjer, rullesjalusier eller justerbare stoffgardiner som er beregnet på montering i områder som kan nås av mennesker, og som har som hovedformål å gi sikker tilgang for varer og kjøretøyer fulgt av eller kjørt av mennesker, eller  rullesjalusier eller justerbare stoffgardiner som brukes i butikklokaler, og som hovedsakelig er beregnet på tilgang for mennesker, framfor kjøretøyer eller varer, eller  inngangsdører og/eller åpningsbare vinduer og/eller inspeksjonsluker som er hengslet eller kan skyves, beregnet på montering i områder som kan nås av mennesker, og som har som hovedformål å gi sikker tilgang for mennesker,  og som betjenes manuelt eller elektrisk og:  har åpning og selvlukking som normal driftsmåte, eller  vanligvis holdes åpne, men er selvlukkende ved brann eller røykutvikling, eller  vanligvis holdes låst i lukket posisjon (f.eks. dører og porter for tilgang ved vedlikehold/inspeksjon), og komplettert:  med beslag,  med eller uten sidefelt, innfelt(e) overfelt og/eller overfelt (med eller uten vindu) og innenfor én enkelt karm for innsetting i én enkelt åpning,  med eller uten glassåpning(er) i dørbladet eller -bladene,  med eller uten forseglinger (f.eks. for røyktetthet, brannmotstand, trekk, lyd- eller væregenskaper). Produktegenskapene som dekkes av NS EN 13241 1, NS EN 14351 1, prEN 14351 2 eller NS EN 16361, påvirker ikke brannmotstanden og/eller røyktetthetsegenskapene til et brannmotstands- og/eller røyktetthetsprodukt. MERKNAD 1 Kravene i NS EN 14351 1, prEN 14351 2, NS EN 13241 1 eller NS EN 16361 kan være relevante for produktene som dekkes av denne standarden. Denne standarden angir også produktmodifikasjoner som ikke påvirker ytelsen til de aktuelle produktene. MERKNAD 2 Kravene og reglene for variasjoner (angående direkte og utvidet anvendelsesområde) for dører for brannmotstand og/eller røyktetthet er angitt i NS EN 15269 serien og NS EN 1634 1 og NS EN 1634 3, støttet av f.eks. NS EN 16035. 1.2 Unntak Denne europeiske standarden dekker ikke:  faste vinduer, sidefelt og/eller overfelt av glass, som ikke er innebygd i en dør eller port og/eller åpningsbart vindu;  dører produsert av komponenter fra flere kilder, der det ikke finnes én enkelt identifisert produsent eller juridisk enhet som tar ansvaret for dem;  drift i miljøer der elektromagnetiske påvirkning ligger utenfor området spesifisert i EN EN 61000 6 3;  fjernstyringsutstyr montert på dører og porter og/eller åpningsbare vinduer. Der slikt utstyr er montert, skal relevante ETSI-standarder anvendes i tillegg.
Komité: SN/K 027
Fastsatt: 2015-01-01
ICS: 13.220.50 - Brannmotstand hos bygningsmaterialer og bygningsdeler
91.060.50 - Dører og vinduer