NEK 445:2016

Vare
NOK 2 220,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Luftledninger over 1 kV
Varetype: Vare
Språk: Norsk
Utgave: 2.N (2016-11-01)
Pris:

NOK 2 220,00 (eks. mva)
NOK 2 775,00 (ink. mva)

Produktinformasjon: NEK 445:2016 er en norsk oversettelse av EN 50341-1:2012 som erstatter EN 50341-1:2001 og EN 50423-1:2005 med Nasjonale Normative Forhold (NNA) for Norge. Denne versjonen har samme status som de offisielle engelske, franske og tyske versjonene. Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsledninger ved prosjektering, drift og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. NEK 445 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF). Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 445, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene. Videre vil en slik erklæring, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske høyspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med normsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde. Normsamlingen passer for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, distribusjonsselskaper, rådgivende ingeniører, entreprenører og utstyrsleverandører.
Fastsatt: 2016-11-01
ICS: 29.240.20 - Kraftoverførings- og kraftfordelingslinjer

De som kjøpte denne kjøpte også:

NEK 440:2015

NEK FSE Guide Høy:2014

NEK 445:2016