SN/TS 3031:2016

Standard
NOK 1 510,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Bygningers energiytelse - Beregning av energibehov og energiforsyning
Engelsk tittel: Energy performance of buildings - Calculation of energy needs and energy supply
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2016-11-15)
Erstattes av: SN-NSPEK 3031:2020 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 168
Pris:

NOK 1 510,00 (eks. mva)
NOK 1 887,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 01.040.91
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 01
NS ICS 01.040
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: SN/TS 3031:2016 er et supplement for helhetlige energiberegninger for bygg og energiforsyningssystemer, men erstatter ikke standarden NS 3031:2014.

NS 3031:2014 er formelt trukket tilbake men SKAL benyttes inntil videre ved kontroll opp mot TEK 17 (Byggeforskriftene), Energimerkeordningen, BREEAM NOR og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.
Omfang: Denne tekniske spesifikasjonen omfatter regler for å beregne bygningers energibehov, behovet for levert energi til bygningen og eksportert energi til energinettet for dynamiske beregningsprogrammer validert etter NS EN 15265. Tillegg A omfatter normerte inndata som kan brukes til beregne energiytelsen med standardiserte betingelser. Verdiene i tillegg A er utarbeidet som referansebetingelser og representerer ikke nødvendigvis reelle forhold. Denne tekniske spesifikasjonen gir regler for beregning av en bygnings: – varmetapstall; – netto energibehov, som er behovet for tilført energi til bygningen uten hensyn til energisystemets virkningsgrad eller tap i energikjeden (beregningspunkt A*); – termisk energibehov og el-spesifikt energibehov (beregningspunkt A); – varmetap ved distribusjon for oppvarming, varmtvann og kjøling; – varmetap ved akkumulering for oppvarming, varmtvann og kjøling; – produksjon for oppvarming, varmtvann og kjøling; – distribusjons- og akkumuleringstap; – brutto energibehov (avgitt energi fra energisentral, beregningspunkt B); – egenprodusert elektrisitet; – behov for levert (kjøpt) energi, eksport av egenprodusert energi og resulterende netto levert energi (beregningspunkt C); – primærenergibehov, klimagassutslipp (CO2-ekvivalent), energikostnad og annen vekting. Denne tekniske spesifikasjonen kompletterer og følger reglene og metodene i de europeiske standardene knyttet til bygningsenergidirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse) og gir brukeren de nødvendige nasjonale valgene, verdiene og inndataene som det er åpnet for i de europeiske standardene for energiytelse.
Komité: SN/K 034
Fastsatt: 2016-11-15
Tilbaketrukket: 2020-03-31
ICS: 01.040.91 - Bygningsmaterialer og bygging (Ordlister)
91.120.10 - Varmeisolering