NS-EN ISO 8253-1:2010

NOK 893,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 1: Rentoneaudiometri ved luft- og benledning (ISO 8253-1:2010)
Engelsk tittel: Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry (ISO 8253-1:2010)
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-02-01)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 893,00 (eks. mva)
NOK 1 116,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.140
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne delen av NS EN ISO 8253 fastsetter krav til og prosedyrer for rentoneaudiometri ved luft- og benledning. For screeningformål er bare metoder for rentoneaudiometri ved luftledning beskrevet. Det er mulig at prosedyrene ikke er egnet for spesielle populasjoner, f.eks. svært små barn. Denne delen av NS EN ISO 8253 dekker ikke audiometriprosedyrer som må utføres på nivåer som ligger over forsøkspersonens høreterskel. Prosedyrer for og krav til taleaudiometri, elektrofysiologisk audiometri og tilfeller der høyttalere brukes som lydkilde, er ikke fastsatt.
Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2011-02-01
ICS: 13.140 - Støy. Virkning på mennesker