NS 9433:2017

Standard
NOK 530,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster
Engelsk tittel: Turbidity survey of measures in water bodies
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2017-02-01)
Antall sider: 16
Pris:

NOK 530,00 (eks. mva)
NOK 662,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060.60
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden angir krav og retningslinjer for den som utfører eller bestiller turbiditetsmålinger for å kartlegge partikkelspredning ved tiltak i sjøvann, brakkvann og ferskvann. Standarden omfatter: – planlegging; – innsamling av bakgrunnsinformasjon; – bestemmelse av referanseverdier, bakgrunnsverdier og alarmgrenser; – målesystem, utstyr og rapportering.
Komité: SN/K 126
Fastsatt: 2017-02-01
ICS: 13.060.60 - Undersøkelse av vannets fysiske egenskaper