NS 8360:2015/Veiledning

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk - Veiledning til NS 8360:2015 - P-774:2017
Engelsk tittel: BIM objects - Naming, type encoding and properties for BIM objects and object libraries for construction works - Guide to NS 8360:2015 - P-774:2017
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2017-05-01)
Antall sider: 28
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon:

En veiledning til NS 8360:2015 BIM-objekter – Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk.

Følgende temaer belyses i veiledningen: Begreper og uttrykk som er brukt i NS 8360:2015, beskrives og forklares. Noen av punktene i NS 8360:2015 utdypes. Det gis veiledning til brukere av programvare som støtter NS 8360:2015. Det gis eksempler på hvordan bruk av NS 8360:2015 kan effektivisere prosesser.

Målgruppen for veiledningen er programvarebrukere, samtidig som det gir støtte til programvareleverandører for implementering av NS 8360:2015 i sin programvare.

Dette dokumentet gjelder for anvendelse av NS 8360:2015 i programvare som støtter standarden, og er ikke en brukerveiledning for programvare.

Komité: SN/K 529
Fastsatt: 2017-05-01
Tilbaketrukket: 2022-08-12
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter

Relaterte produkter:

NS 8360:2015