NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017

NOK 1 504,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Betong - Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar
Engelsk tittel: Concrete - Specification, performance, production and conformity
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2017-05-01)
Erstatter: NS-EN 206:2013+NA:2014 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 116
Pris:

NOK 1 504,00 (eks. mva)
NOK 1 880,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.100
NS ICS 91.100.30
Omfang: (1) Denne europeiske standarden gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende prefabrikkerte produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner.
(2) Betong i henhold til denne europeiske standarden kan være:
 normalbetong, tungbetong og lettbetong;
 betong blandet på byggeplass, ferdigbetong eller betong framstilt på en fabrikk for prefabrikkerte betongprodukter;
 betong som er komprimert eller selvkomprimerende slik at den ikke har noen nevneverdig mengde innesluttede luftporer ut over tilførte luftporer.
(3) Denne standarden angir krav til:
 delmaterialer for betong;
 egenskaper for fersk og herdnet betong og påvisning av disse;
 begrensninger i betongsammensetning;
 betongspesifikasjon;
 levering av fersk betong;
 rutiner for produksjonskontroll;
 samsvarskriterier og evaluering av samsvar.
(4) Andre europeiske standarder for bestemte produkter, f.eks. prefabrikkerte produkter, eller for arbeider innenfor denne standardens område, kan kreve eller tillate avvik.
(5) Tilleggskrav eller avvikende krav kan gis for spesielle anvendelser i andre europeiske standarder, for eksempel:
 betong som skal brukes på veier og andre trafikkerte områder (for eksempel veidekker av betong i samsvar med NS-EN 13877-1);
 spesielle teknologier (for eksempel sprøytebetong i samsvar med NS-EN 14487).
(6) Tilleggskrav eller ulike prøvingsprosedyrer kan angis for bestemte typer betong og anvendelser, for eksempel:
 betong til massive konstruksjoner (f.eks. dammer);
 tørrblandet betong;
 betong med en Dmax på 4 mm eller mindre (mørtel);
 selvkomprimerende betong (SKB) som inneholder lette eller tunge tilslag eller fibere;
 betong med åpen struktur (for eksempel permeabel betong for drenering).
(7) Denne standarden gjelder ikke for:
 porebetong;
 skumbetong;
 betong med en densitet under 800 kg/m3;
 ildfast betong.
(8) Denne standarden omhandler ikke krav til helse og sikkerhet med henblikk på vern av arbeidstakere ved produksjon og levering av betong.

Komité: SN/K 007
Fastsatt: 2017-05-01
ICS: 91.100.30 - Betong og betongprodukter