NEK 400:2014/AC1:2017

NOK 0,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Corrigendum - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Engelsk tittel: Corrigendum - Electrical low voltage installations
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 5.0 (2017-06-01)
Erstattes av: NEK 400:2018 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 8
Pris:

NOK 0,00 (eks. mva)
NOK 0,00 (ink. mva)

Omfang: NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevare- forordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil tre i kraft 1. juli 2017. Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse skal uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper og for anvendelsen av CE-merking på disse varene.
Komité: NEK/NK64
Fastsatt: 2017-06-01
Tilbaketrukket: 2018-05-29